Informacje o targach

 • ExpoWELDING Międzynarodowe Targi Spawalnicze

  Sosnowiec od 2018-10-16 do 2018-10-18
 • Miejsce
  Centrum Targowo-Konferencyjne
  ul. Braci Mieroszewskich 12
  41-219 Sosnowiec
 • Internet
 • Informacje
  ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW ExpoWELDING:

  • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania metodą MIG/MAG,
  • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania metodą TIG,
  • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania ręcznego elektrodą otuloną,
  • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania łukiem krytym,
  • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania plazmowego,
  • Urządzenia do spawania wiązkami o wysokiej energii (laserowego, elektronowego),
  • Urządzenia do cięcia laserowego,
  • Maszyny do cięcia plazmowego i gazowego sterowane numerycznie,
  • Inne urządzenia i osprzęt do cięcia plazmowego,
  • Inne urządzenia i osprzęt do cięcia oraz spawania gazowego,
  • Urządzenia i osprzęt do zgrzewania,
  • Urządzenia do zgrzewania łukowego kołków,
  • Urządzenia i osprzęt do lutowania,
  • Urządzenia kontrolno-pomiarowe i sterujące dla spawalnictwa,
  • Urządzenia do spajania tworzyw sztucznych,
  • Roboty spawalnicze, specjalizowane stanowiska,
  • Urządzenia do mechanizacji i automatyzacji prac spawalniczych,
  • Urządzenia do natryskiwania,
  • Urządzenia i sprzęt BHP oraz ochrony środowiska,
  • Urządzenia, sprzęt, materiały i programy komputerowe do badań nieniszczących i niszczących złączy spajanych,
  • Urządzenia do obróbki cieplnej, mechanicznej, elektrochemicznej oraz do pomiaru i rejestracji temperatur,
  • Urządzenia do stabilizacji wibracyjnej konstrukcji spawanych,
  • Urządzenia do przygotowania elementów do spawania,
  • Materiały dodatkowe do spawania i lutowania
  - Elektrody,
  - Druty,
  - Topniki do spawania łukiem krytym,
  - Pręty i proszki metalowe,
  - Materiały do lutowania,
  • Gazy spawalnicze, w tym mieszanki osłonowe,
  • Płyny i pasty trawiące, środki antyadhezyjne, markery, kredki, itp.,
  • Podkładki spawalnicze,
  • Blachy, w tym bimetalowe trudnościeralne, profile, rury, itp.,
  • Inne materiały,
  • Programy komputerowe wspomagające prace spawalnicze,
  • Szkolenie spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego,
  • Certyfikacja personelu, wyrobów spawalniczych i systemów jakości,
  • Kwalifikowanie zakładów wykonujących konstrukcje spawane,
  • Nadzór i kontrola,
  • Usługi specjalistyczne (np. cięcie laserowe, plazmowe, regeneracja, serwis urządzeń, itp.),
  • Usługi szkoleniowe, bankowe, ubezpieczeniowe, audytorskie, certyfikacyjne,
  • Instytucje branżowe,
  • Wydawnictwa specjalistyczne.