Informacje o targach

 • XXIV Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH

  Kielce od 2018-09-25 do 2018-09-27
 • Miejsce
  Targi Kielce
  Ul. Zakładowa 1
  25-672 Kielce
 • Internet
 • Informacje
  Zakres branżowy targów:

  - Pomiary długości i kąta
  - Przyrządy pomiarowe
  - Maszyny pomiarowe
  - Urządzenia pomiarowe specjalnego zastosowania
  - Elementy do urządzeń pomiarowych i badawczych
  - Badanie materiału
  - Aparatura do prób nieniszczących
  - Aparatura analityczna
  - Przyrządy do pomiaru wytrzymałości
  - Aparatura do określania innych wielkości fizycznych
  - Inne urządzenia
  - Oprogramowanie do komputerowego wspomagania zapewnienia jakości
  - Analiza obrazu oraz systemy przetwarzania obrazu
  - Systemy optyczno-elektroniczne
  - Organizacje / wydawnictwa / usługi