Informacje o targach

 • XXII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL

  Kielce od 2018-09-25 do 2018-09-27
 • Miejsce
  Targi Kielce
  Ul. Zakładowa 1
  25-672 Kielce
 • Internet
 • Informacje
  Zakres branżowy targów METAL:

  - Projektowanie i wytwarzanie urządzeń odlewniczych
  - Maszyny formierskie i rdzeniarskie
  - Materiały formierskie, piasek, bentonit, spoiwa
  - Urządzenia do sporządzania mas formierskich, regeneracja osnowy piaskowej
  - Materiały pomocnicze dla odlewnictwa, ceramika odlewnicza, środki chemiczne
  - Złom i odpady metali
  - Maszyny do odlewania pod ciśnieniem
  - Wspomaganie komputerowe w projektowaniu odlewów i procesów odlewniczych
  - Zapewnienie jakości procesów odlewniczych i odlewów
  - Materiały ogniotrwałe dla odlewnictwa
  - Topienie stopów metali, piece i materiały wsadowe
  - Maszyny i sprzęt do zalewania form
  - Odlewy żeliwne, staliwne i ze stopów metali nieżelaznych / odkuwki (dla energetyki, okrętów, samochodów i górnictwa)
  - Odlewy artystyczne
  - Urządzenia i materiały do oczyszczania i wykańczania powierzchni odlewów
  - Obróbka cieplna odlewów, piece i materiały
  - Transport i magazynowanie
  - Technika pomiarowa i badanie materiałów
  - Sterowanie i technika regulacji, automatyzacja procesów
  - Ochrona środowiska, minimalizacja odpadów i ich gospodarcze wykorzystywanie
  - Bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia i sprzęt ochronny
  - Organizacje, instytucje, jednostki badawczo-rozwojowe i czasopisma branżowe
  - Inne