Informacje o targach

 • 9 Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych - SyMas 2016

  Kraków od 2017-10-18 do 2017-10-19
 • Miejsce
  Targi w Krakowie Sp. z o.o.
  Ul. Galicyjska 9
  31-586 Kraków
 • Internet
 • Informacje
  Profil wystawców SyMas:

  Producenci i dostawcy:

  1. Maszyn sortujących, osuszających, mieszających, oddzielających, tnących, dzielących, mielących, rozdrabniających, łamaczy, kruszarek, młynów.
  2. Maszyn napełniających, silosów, lejków, zbiorników, wyposażenia podnoszącego i wywrotkowego, kontenerów, terminali materiałów sypkich.
  3. Aparatury pomiarowej i kontrolnej: systemów ważenia, dozowania, mieszania, pomiaru poziomu, czujników wilgotności, temperatury, wielkości ziarna, urządzeń mierzących zapylenie.
  4. Taśm transportujących i ich części, urządzeń monitorujących pracę taśmociągów, zgarniaków, wibratorów, łańcuchowych przenośników, wind, maszyn wibracyjnych.
  5. Filtrów, rozdzielaczy magnetycznych, cyklonów, wirówek, dmuchaw, filtrów odpylających.
  6. Systemów ważących, układów wagowych porcjująco-dozujących, wag o działaniu ciągłym, dozowników wagowych, wag taśmowych, systemów komputerowego ważenia, wag kontrolnych, wózków wagowych.
  7. Maszyn dyspersyjnych, mieszalników, aglomeratorów, liczników przepływu.
  8. Pękających dysków bezpieczeństwa, wykrywaczy metali, pochłaniaczy pyłu, analizatorów gazów, czujników bezpieczeństwa; systemów wczesnego wykrywania: detektorów gazów pożarowych, urządzeń sygnalizujących zasysanie dymu, kamer na podczerwień, punktów pomiarowych temperatury, urządzeń do zwalczania pożarów w silosach.
  9. Usług projektowania instalacji przemysłowych, audytu i certyfikacji
  10. Usług transportu i spedycji materiałów sypkich (transport morski, kolejowy, drogowy, spedycja gałęziowa i intermodalna)

  Strefa ATEX:

  1. Zabezpieczenia przeciwwybuchowe (czujniki ciśnienia, zapylenia, klapy bezpieczeństwa, urządzenia odpowietrzające, odsprzęgające, zasuwy odcinające, uziemienia elektrostatyczne).
  2. Zabezpieczenia procesowe (płytki bezpieczeństwa, zawory bezpieczeństwa, zawory oddechowe, przerywacze płomieni, przerywacze detonacji i deflagracji).
  3. Systemy odpylania i filtrowentylacji powietrza.
  4. Inne urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów.
  5. Usługi dla branży (szkolenia, tworzenie dokumentacji, audyt i certyfikacja).