Informacje o targach

 • WIRTOTECHNOLOGIA 2017 Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów

  Sosnowiec od 2017-10-03 do 2017-10-05
 • Miejsce
  Centrum Targowo - Konferencyjne Expo Silesia
  Ul. Braci Mieroszewskich 124
  41-219 Sosnowiec
 • Internet
 • Informacje
  Zakres tematyczny targów WIRTOTECHNOLOGIA:

  - Urządzenia i technologie Rapid Prototyping (RP) oraz Rapid Tooling (RT)
  - Stereolitografia (SLA)
  - Poly-Jet Modeling (PJM)
  - Multi-Jet Modeling (MJM)
  - Drukowanie przestrzenne (3DP)
  - Metoda proszkowa
  - Selektywne spiekanie wiązką lasera (SLS)
  - Selektywne platerowanie laserowe (SLC)
  - Selektywnego stapiania wiązką lasera (SLM)
  - Modelowanie ciekłym tworzywem termoplastycznym (FDM)
  - Laminowanie warstw materiału (LOM)
  - Bezpośrednie osadzanie metalu (DMD)
  - Wytwarzanie brył swobodnie formowanych (SFF)
  - Inne urządzenia i technologie Rapid Prototyping
  - Usługi
  - Materiały i serwis

  - Oprogramowanie wspomagające procesy
  - Programy do symulacji procesów technologicznych, m.in. w odlewnictwie, obróbce plastycznej, obróbce skrawaniem
  - Programy do symulacji procesu wtrysku do form dla przemysłu tworzyw sztucznych
  - Programy do symulacji w przemyśle motoryzacyjnym (crash testy i inne)
  - Programy do wspomagania projektowania (CAD)
  - Programy wspomagające procesy wytwórcze (CAM)
  - Programy do komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich (CAE)
  - Programy do tworzenia fizycznych modeli danych (PDM)
  - Programy do metody elementów skończonych (MES)
  - Programy do komputerowo zintegrowanego wytwarzania (CIM)
  - Programy do modelowania informacji o budynku (BIM)
  - Programy do obliczeń naukowo-technicznych (MATLAB, MATCAD)
  - Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC)

  - Metrologia przemysłowa
  - Ramiona pomiarowe
  - Maszyny i przyrządy pomiarowe
  - Skanery laserowe
  - Oprogramowanie metrologiczne i pomiarowe
  - Projekt i rozwój
  - Inżynieria odwrotna
  - Przetwarzanie obrazu
  - Usługi

  - Urządzenia i programy do wirtualizacji
  - Cyfrowe prototypowanie
  - Urządzenia do projekcji 3D
  - Rzeczywistość wirtualna (VR)

  - Oprogramowanie do wspomagania zarządzania procesami
  - Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)
  - Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
  - Zarządzania cyklem życia produktu (PLM)
  - Zarządzanie danymi produktu (PDM)
  - Manufacturing Execution System (MES)
  - Manufacturing Operation Management (MOM)
  - Inne narzędzia do planowania produkcji

  - Wydawnictwa i portale branżowe
  - Know-how, myśl naukowo-techniczna