Informacje o targach

 • OILexpo 2017 Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu

  Sosnowiec od 2017-10-03 do 2017-10-05
 • Miejsce
  Centrum Targowo - Konferencyjne Expo Silesia
  Ul. Braci Mieroszewskich 124
  41-219 Sosnowiec
 • Internet
 • Informacje
  Zakres tematyczny targów OILexpo:

  I. Oleje dla przemysłu:
  - Oleje hydrauliczne
  - Trudnopalne oleje hydrauliczne
  - Oleje przekładniowe i obiegowe
  - Oleje do prowadnic
  - Oleje maszynowe
  - Oleje cylindrowe
  - Oleje turbinowe
  - Oleje transformatorowe
  - Oleje adhezyjne
  - Oleje przenoszące ciepło
  - Oleje do form i oszalowań
  - Biodegradowalne oleje hydrauliczne i obiegowe
  - Biodegradowalne oleje przekładniowe, turbinowe, adhezyjne
  - Biodegradowalne oleje do łóż obrabiarek oraz do oszalowań
  - Oleje sprężarkowe i obiegowe
  - Oleje do urządzeń chłodniczych

  II. Smary dla przemysłu:
  - Smary do łożysk tocznych i ślizgowych na bazie oleju mineralnego
  - Smary do łożysk tocznych i ślizgowych na bazie oleju syntetycznego
  - Smary przekładniowe na bazie oleju mineralnego
  - Smary przekładniowe na bazie oleju syntetycznego
  - Smary silikonowe
  - Smary specjalne

  III. Oleje i smary dla rolnictwa

  IV. Środki smarne dla motoryzacji

  V. Środki smarne dla przemysłu spożywczego:
  - Oleje hydrauliczne
  - Oleje do łańcuchów i przekładni
  - Oleje sprężarkowe, pompy próżniowe
  - Oleje przekładniowe
  - Smary

  VI. Środki smarne dla górnictwa:
  - Oleje hydrauliczne i przekładniowe
  - Ciecze hydrauliczne
  - Płyny niskokrzepnace
  - Ciecze hydrauliczne

  VII. Oleje silnikowe:
  - Oleje silnikowe samochody osobowe
  - Oleje silnikowe flota mieszana
  - Oleje do silników zasilanych gazem
  - Oleje silnikowe pojazdy użytkowe
  - Oleje silnikowe jednosezonowe
  - Oleje do silników dwusuwowych

  VIII. Oleje przekładniowe:
  - Oleje przekładniowe-pojazdy użytkowe
  - Oleje przekładniowe samochody osobowe
  - Oleje wielofunkcyjne- maszyny budowlane
  - Oleje wielofunkcyjne samochody osobowe
  - Oleje przekładniowe samochody osobowe
  - Oleje do przekładni automatycznych

  IX. Produkty specjalne:
  - Oleje do centralnych systemów hydraulicznych, oleje do układów wspomagania
  - Płyny hamulcowe
  - Płyny do chłodnic
  - Dodatki do paliw
  - Ochrona przed korozją
  - Środki myjące.

  X. Środki do obróbki metali:
  - Środki chłodząco-smarujące do obróbki skrawaniem
  - Specjalne emulsje do obróbki aluminium i stali wysokotemperaturowych
  - Specjalne emulsje do obróbki miedzi i mosiądzu
  - Specjalne emulsje do obróbki żeliwa
  - Pełnosyntetyczne, wodorozcieńczalne ciecze obróbcze
  - Środki pomocnicze do pielęgnacji i konserwacji emulsji
  - Środki chłodząco-smarujące do obróbki skrawaniem mieszalne i nie mieszalne z wodą
  - Biodegradowalne
  - Do skapego smarowania
  - Oleje hartownicze, koncentraty chłodzące
  - Środki smarne do obróbki plastycznej mieszalne i nie mieszalne z wodą
  - Pasty ciągarskie do obróbki plastycznej metali
  - Odparowujące środki do obróbki plastycznej

  XI. Ochrona przed korozją:
  - Środki antykorozyjne mieszalne i niemieszalne z wodą
  - Oleje dwufunkcyjne
  - Środki antykorozyjne do nakładania na gorąco
  - Środki antykorozyjne zawierające i nie zawierające bar
  - Koncentraty antykorozyjne
  - Białe oleje i wazeliny

  XII. Pomiary laboratoryjne i przemysłowe cieczy

  XIII. Aparatura i przyrządy do filtrowania i oczyszczania cieczy oraz gazów

  XIV. Cysterny, pojemniki i zbiorniki

  XV. Instalacje petrochemiczne

  XVI. Bezpieczeństwo i higiena pracy

  XVII. Dodatki uszlachetniające do paliw i olejów

  XVIII. Komponenty

  XIX. Opakowania

  XX. Transport

  XXI. Maszyny do produkcji

  XXII. Technologie

  XXIII. Oprogramowanie komputerowe

  XXIV. Utylizacja odpadów

  XXV. Utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych